JDS Consulting sp. z o.o. sp.k.Dane Szczegółowe:

Telefon: 22 2990928


Adres: Gorzelnicza 9


Kod pocztowy: 04-212


Miejscowość: Warszawa
Nie ulega wątpliwości, że gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych stanowi obecnie element funkcjonowania niemal każdej formy działalności zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W celu uregulowania tych kwestii w krajach Unii Europejskiej zostało wydane ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) dotyczące ochrony danych osobowych.

W krajach członkowskich UE przepisy GDPR obowiązują od maja 2018 r. Wśród głównych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, unijne rozporządzenie wskazuje następujące reguły: rzetelności, legalności, przejrzystości, minimalizacji danych, ograniczenia celu, poprawności danych, ograniczenia przechowywania oraz zasadę integralności i bezpieczeństwa danych. Szczegółowe informacje dotyczące specyfiki powyższych reguł można odnaleźć na stronie internetowej odoserwis.pl.


Dodaj Komentarz:Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń Firmę:


Obecna Ocena: (0 z 0 głosów)


Firmę Dodano:


2020-01-25NIEDALEKIE FIRMY