Piątek, 21 Lipca 2017 - Daniela, Diany, Wawrzynca

Warsztaty dla rodziców zastępczych

Jesteś rodziną zastępczą? A może właśnie się nią stajesz, bądź zastanawiasz, czy i jak nią zostać? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, wraz ze Stowarzyszeniem „Dziecko” i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu przygotowało coś specjalnie dla ciebie. 28 października w bibliotece publicznej odbędzie się pierwsze ze szkoleń w tym temacie.

- Prowadzenie rodziny zastępczej to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie radość z niesienia pomocy i wsparcia dzieciom, które doświadczają krzywdy, porzucenia, samotności – czytamy w informacji prasowej gostyńskiego PCPR-u. - Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, dlatego tak bardzo potrzebni są ludzie o otwartych sercach, którzy gotowi są stworzyć im bezpieczny i radosny dom. Dzieci wychowywane w środowiskach swoich rodzin biologicznych często doświadczyły różnych krzywd, były świadkami przemocy i same jej doświadczały. Bagaż, z którym przychodzą do rodziny zastępczej czasami jest tak ogromny, że skala cierpienia dziecka widoczna jest w zaburzonych, ryzykownych zachowaniach, izolacji i nieufności wobec osób dorosłych, braku motywacji do nauki i samorozwoju – informuje instytucja. Nie dziwi więc, że PCPR wraz ze Stowarzyszeniem „Dziecko” i miejską biblioteką publiczną zorganizowali szkolenia dla rodzin zastępczych, kandydatów na nie oraz tych, którzy chcą zostać rodziną zastępczą.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe wzmacniające i zwiększające wiedzę oraz kompetencje opiekuńczo-wychowawcze odbędą się środę 28 października w godz. 9.00-14.00. Ich tematem będzie „Dziecko z FAS/FASD - charakterystyka, możliwości pomocy”. Zajęcia poprowadzi Iwona Palicka. Kolejne warsztaty zaplanowano na wtorek, 3 listopada. Szkolenie pt. „Poranione dzieci - jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy” przeprowadzi Beata Kolska-Lach. Potrwa ono od 9.00 do 14.00. Ostatnie zajęcia w ramach projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom” odbędą się we wtorek 1 grudnia w godz. 9.00 do 13.00. Tematem szkolenia, prowadzonego przez Mirosława Sobkowiaka, będzie „Uzależnienia dzieci i młodzieży”. Wszystkie zajęcia odbędą się w gostyńskiej bibliotece.

Chętni do udziału w warsztatach proszeni są o zapisywanie się na wybrane przez siebie szkolenia w PCPR w Gostyniu w Dziale Pomocy Dziecku i Rodzinie osobiście w siedzibie przy ul. Nowe Wrota 7 w Gostyniu lub telefonicznie pod nr tel. 65-572-75-28 lub 603-533-381. - Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo – podaje PCPR w Gostyniu. Liczy się szybkość zgłoszeń, ponieważ w jednych warsztatach może wziąć udział wyłącznie 20 osób.

Spotkania dla rodzin zastępczych, kandydatów na nie i osób chcących je założyć są częścią projektu „Wzmacniając rodzinę pomagamy dzieciom”. Projekt został dofinansowany ze środków Powiatu Gostyńskiego w ramach programu dla organizacji pozarządowych „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności przez prowadzenie i promocję rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin zastępczych”.


Terminy szkoleń:

28 października 2015 r. od 9:00 do 14:00 – Dziecko z FAS/FASD - charakterystyka, możliwości pomocy – prowadząca mgr Iwona Palicka,
3 listopada 2015 r. od godz. 9:00 do 14:00 – „PORANIONE DZIECI - jak wspierać dzieci z doświadczeniem traumy”– prowadząca mgr Beata Kolska-Lach,
1 grudnia 2015 r.  od godz. 9:00 do 13:00 – Uzależnienia dzieci i młodzieży – prowadzący mgr Mirosław Sobkowiak.
 

Specjaliści prowadzący szkolenia:

mgr Beata Kolska-Lach – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stopnia, certyfikowany terapeuta Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej; ukończone studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży. Współzałożycielka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, biegły sądowy powoływany w  sprawach rodzinnych i nieletnich; członek Zespołu Programowego d.s. opracowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Poznaniu. Prowadzi diagnozę układu rodzinnego, terapię dzieci z zaburzeniami  emocjonalnymi i wykorzystanych seksualnie, konsultacje dla rodziców,  konsultacje i superwizje dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych; warsztaty i treningi w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i służby zdrowia, warsztaty dla rodziców, wykłady podczas specjalistycznych konferencji; współautorka programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, kierownik obozów edukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

mgr Iwona Palicka – specjalista psychologii klinicznej w zakresie neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington), członek Rady Fundacji Fastryga.  Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym. Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przySomatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Od 2006 r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD. Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej. Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.

mgr Mirosław Sobkowiak – specjalista organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, specjalista pomocy psychologicznej, mediator, terapeuta środowiskowy (kurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), trener rodzin zastępczych, trener programu „Szkoła dla rodziców”, pedagog rodzinny, realizator programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej oraz pracy z osobami stosującymi przemoc, certyfikowany (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP) trener, ekspert Związku Powiatów Polskich ds. pomocy społecznej, autor kilkuset artykułów poświęconych problematyce wychowania i przeciwdziałania przemocy oraz współautor podręcznika dla rodziców „Mamo! Tato! Kochajcie mnie!”
Źródło: foto. PCPR Gostyń
2015-10-13 12:21 1191

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.