Piątek, 18 Sierpnia 2017 - Ilony, Bronislawa, Heleny

Mieszkania "Dla systematycznych" - rusza nabór

Od piątku, 12 maja, spółka MZGM przyjmuje wnioski na mieszkania w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu "Dla Systematycznych". W tym roku zasiedlony zostanie blok budowany przy ul. Klasztornej 14. Jego mieszkańcy po 30 latach mogą stać się właścicielami zajmowanych mieszkań.

- Zainteresowanie mieszkaniami dla systematycznych w ubiegłym roku pokazało, że mieszkania dla młodych rodzin w Ostrowie Wielkopolskim są bardzo potrzebne - mówi prezydent Beata Klimek. - Postanowiliśmy kontynuować ten program, bo posiadanie własnego mieszkania jest marzeniem niemal każdej młodej rodziny, a nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie komercyjnego kredytu w banku - dodaje.

Budynek składa się z 16 lokali mieszkalnych. Na paterze budynku jedno mieszkanie dwupokojowe przystosowano do potrzeb osoby niepełnosprawnej. O mieszkanie to może się ubiegać osoba, która spełni warunki ubiegania się o mieszkanie oraz dodatkowo posiada grupę inwalidzką z tytułu ograniczeń narządu ruchu - decyzja o niepełnosprawności ruchowej co najmniej w stopniu umiarkowanym. Ponadto, w budynku znajdują się dwa lokale jednopokojowe, dziesięć lokali dwupokojowych oraz trzy lokale trzypokojowe. Budynek jest podpiwniczony. Do każdego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie w piwnicy oraz balkon. Lokale są wyposażone w kuchenkę elektryczną indukcyjną czteropalnikową. Do najemcy należy doposażenie lokalu w okładziny zewnętrzne posadzek, płytki ścienne w łazience, urządzenia i armaturę sanitarną. Na okres doposażenia lokalu, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia przekazania lokalu, najemca zwolniony jest z czynszu za najem lokalu.

Osoby ubiegające się o mieszkania przy ul. Klasztornej 14 (małżeństwa z dziećmi, małżeństwa bezdzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby samotne) muszą spełnić następujące warunki:
- przynajmniej jeden z wnioskodawców na dzień składania wniosku zamieszkuje i jest zameldowany w Ostrowie Wielkopolskim co najmniej od pięciu lat
- średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w prowadzonym gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest wyższy niż kwota netto najniższej emerytury (853 zł - według danych ZUS publikowanych na 1.03.2017 r.) i nie wyższy niż trzykrotność najniższej emerytury netto
- na dzień składania wniosku żaden z wnioskodawców nie ma ukończonych 40 lat.

Osoby zamieszkujące mieszkania komunalne mogą również ubiegać się o mieszkanie dla systematycznych pod warunkiem, że nie zalegają z czynszem i wyrażą gotowość i wolę rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego, który zajmują. Uczestnicy programu nie mogą posiadać z chwilą przystąpienia do programu: prawa własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego lub jego części, lub spółdzielczego właśnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego (w całości lub części), lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Najemcy oprócz umowy najmu zawierają umowę przedwstępną sprzedaży lokalu. Lokal ten może stać się ich własnością po spłacie jego wartości - nie później niż po 30 latach i nie wcześniej niż po 15 latach od dnia zawarcia umowy.

Mieszkania trzypokojowe przeznaczone są dla rodzin co najmniej trzyosobowych, a mieszkania dwupokojowe - dla rodzin co najmniej dwuosobowych (za wyjątkiem mieszkania dla osób niepełnosprawnych). W przypadku większej ilości wniosków spełniających kryteria niż mieszkań będących przedmiotem umów, o przydziale lokalu decydować będzie losowanie przeprowadzone w obecności zainteresowanych. W losowaniu lokali dwupokojowych mogą wziąć udział osoby, które nie wylosowały lokalu trzypokojowego pod warunkiem. że złożą akces do udziału w takim losowaniu. - Spodziewamy się równie dużego zainteresowania mieszkaniami jak w poprzednim roku - mówi prezes MZGM, Ryszard Wiśniewski. - Z tego względu planujemy w przyszłym roku budowę dwóch kolejnych bloków w ramach tego samego programu - dodaje. 

Wnioski można składać od piątku 12 maja do 19 czerwca. Szczegółowe informacje, warunki i druki można pobrać ze strony internetowej MZGM.
Źródło: umostrow.pl
2017-05-10 12:17 866

Komentarze

~aniulek

Chciałabym mieć swoje mieszkanie. Jestem młoda, ale już zaczęłam oszczędzać. Czytałam o specjalnych kontach z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe na http://ikm.org.pl/. To będzie dla mnie super rozwiązanie. Czekam na dalsze informacje na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.